De verhouding van een openbaar waterdistributienetwerk en de klant is geen contractuele verhouding. De wederzijdse verplichtingen zijn reglementair van aard en zijn vervat in het Algemeen Waterverkoopreglement en het Bijzonder Waterverkoopreglement, eveneens terug te vinden op onze website (https://www.pidpa.be/over-pidpa/wettelijke-informatie/waterverkoopregle…).